ruch  na  rzecz  ochrony  dziedzictwa  materialnego  zabrza  i  okolic